Vandra i den storslagna naturen längs Gotlands östkust!

Östkustleden är en vandringsled som sträcker sig utefter den vackra kusten på östra Gotland, från Anga prästänge i norr till Närsholm i söder. Östkustleden är markerad med orange ledmarkeringar

Leden binder ihop 8 socknar och passerar genom 8 naturreservat. I dag är leden 78 km lång och därmed Gotlands längsta vandringsled, men planer finns redan på att bygga vidare, till nya spännande miljöer.

Hitta lätt på leden

Under rubriken ”Kartor” hittar man två olika ledkartor. Dels som en nedladdningsbar pdf för den som vill ha en utskrift att vandra efter. Där finns även en online-karta med ikoner som visar den service som finns utefter leden. Online-kartan har också en gps-indikator visar var vandraren befinner sig utefter leden. Online-kartan kan användas både på dator, läsplatta och telefon.

Östkustleden erbjuder en fantastisk möjlighet att ta sig till fots utefter en lättillgänglig och naturskön kuststräcka. Och att ge vandraren en möjlighet att tillgodogöra sig vår speciella kustnatur på ett enkelt sätt. Du får uppleva gammal skog, gamla pittoreska fiskelägen, sandstränder, stenstränder, raukar och höga klinter, fågelliv och mycket mer. Det är lika vackert att gå här i maj, med vitsipporna blommande i skogen som det är i september när sensommarens värme dröjer sig kvar i den gotländska kalkgrunden.

Ledmarkeringar och information

Leden är uppmärkt med orange ledmarkering och informationstavlor finns uppsatta vid de anslutningspunkter som kan nås med bil.

Leden beskrivs också i en broschyr som kan hittas hos turistcentralen och lokala butiker och restauranger.

Vi vill poängtera att Östkustleden främst är en vandringsled, där långa sträckor över stränder och genom hagar och skog inte är avsedda för cykling. Marken tål helt enkelt inte slitaget av cykeldäck. Ofta finns då en nära eller parallell väg att tillgå för cyklisten att komma vidare utefter leden på.

Östkustleden sträcker sig till stora delar över privata marker där vi fått markägarnas tillstånd att nyttja marken. Det manar givetvis till hänsyn av naturen och de djur som lever där. Men också de djur som hålls i hagar utefter leden. Tänk på att stänga grindar när ni passerar genom hagar med djur! Leden sträcker sig också genom flera naturreservat, och har också fått status som en officiell vandringsled hos länsstyrelsen. Och tillsammans med den lika nya Klintkustleden på nordvästra ön, finns den på Länsstyrelsens hemsida likväl som på vår hemsida.

Leden har anlagts och sköts av Föreningen Östkustleden

Östkustleden har skapats genom ett samarbete mellan utvecklingsbolaget på Ljugarn (Ljusa udden AB), och utvecklingsbolagen på Östergarnslandet (Nygarn), När (Virudden) och Lau Hembygdsförening. Östkustleden förvaltas gemensamt av de fyra utvecklingsbolagen genom Föreningen Östkustleden

Vi har fått stort stöd och samarbete från Leader Gute, Region Gotland och Länsstyrelsen på Gotland. Vi gör vårt bästa att hålla leden i god standard, men allt arbete är ideellt, och vi kanske inte alltid hinner med om något behöver åtgärdas. Men skriv en rad om ni ser något så lovar vi att kika på det så snart vi hinner.

Vår förhoppning är att leden i framtiden skall fortsätta att växa genom att socknar norr och söder om den nu planerade leden skall ansluta för att knyta ihop hela den gotländska östkusten i en enda led.

Kommentarer på leden kan lämnas med Kontaktformuläret

Vi hoppas att ni kommer att vandra leden och uppskatta vår underbara natur.

 

Östkustleden sköts av ideella krafter. Vi gör vårt bästa för att underhålla och förbättra den anlagda leden, men underhållet har en kostnad. Vill du vara med och bidra till att vi skall kunna hålla leden i gott skick så tar vi tacksamt emot ditt bidrag. Använd gärna QR-koden här nedanför.

Tack för hjälpen!

Föreningen Östkustleden

Föreskrifter Naturreservat

Observera att reglerna för naturreservat är individuella och skiljer sig för de olika reservaten längs leden vad gäller t.ex fågelskyddstider.  Se länkar till länsstyrelsens webbplats vid texten för respektive naturreservat för närmare information.

För allas trivsel och för att bibehålla reservatets natur– och kulturvärden är det viktigt att alla besökare visar hänsyn. Utöver allemansrätten är det inte tillåtet:

  • Att vistas inom djurskyddsområdet under vår-och sommartid
  • Att framföra motordrivet fordon utanför tillåtna körvägar. Parkering får endast ske i direkt anslutning till tillåtna körvägar.
  • Att ställa upp husvagn
  • Att rida utanför tillåtna körvägar under vår-och sommartid
  • Att medföra hund utan koppel under vår-och sommartid
  • Att använda radio, bandspelare, musikinstrument eller liknande på ett störande sätt
  • Att spela golf

Instagram

#östkustleden

Error: (#200) Provide valid app ID

Error: Unsupported get request. Object with ID 'top_media' does not exist, cannot be loaded due to missing permissions, or does not support this operation. Please read the Graph API documentation at https://developers.facebook.com/docs/graph-api