Östkustleden

Östkustleden är en ny vandringsled som sträcker sig utefter kusten av östra Gotland. Avsikten är att ge besökare och friluftsentusiaster en möjlighet att tillgodogöra sig vår fantastiska kustnatur på ett enkelt sätt. Leden är under uppbyggnad våren 2020, och vår förhoppning är att den skall vara klar till midsommarhelgen. Den är till för att alla besökare skall kunna ta sig till fots utefter en lättillgänglig och naturskön kuststräcka. Det är lika vackert att gå här i maj, med vitsipporna blommande i skogen som det är i september när sensommarens värme dröjer sig kvar i den gotländska kalkgrunden.

Leden är uppmärkt med orange ledmarkering och informationstavlor kommer att finnas uppsatta vid de anslutningspunkter som kan nås med bil. Vid dessa tavlor kommer ni också att hitta en broschyr som beskriver leden och vad som kan ses och upplevas utefter den. Broschyren kan laddas ned med QR-kod från tavlan, för den som vill ha kartan med i telefonen istället.

Östkustleden har skapats genom ett samarbete mellan Ljusa udden AB, och utvecklingsbolagen på Östergarnslandet (Nygarn), När (Virudden) och Lau Hembygdsförening. Och vår förhoppning är att den i framtiden skall fortsätta att växa genom att socknar norr och söder om den nu planerade leden skall ansluta för att knyta ihop hela den gotländska östkusten i en enda led.

Leden sträcker sig till stora delar över privata marker där vi fått markägarnas tillstånd att nyttja marken. Det manar givetvis till hänsyn av naturen och de djur som hålls i hagar utefter leden. Östkustleden sträcker sig också genom flera naturreservat. Därför har vi också jobbat tillsammans med länsstyrelsen för att göra leden en verklighet. Den har därmed också fått status av en officiell vandringsled hos länsstyrelsen. Och tillsammans med den lika nya Klintkustleden på nordvästra ön, kommer den att synliggöras genom Länsstyrelsens försorg likväl som genom våra hemsidor. Tanken är att inom kort skapa en egen sida för leden, som mer i detalj beskriver den. Östkustleden kommer i sin fulla sträckning att gå från Närsholm i söder till Stenstugu/Kräklingbo i norr. Från Kräklingbo anknyter den till Länsstyrelsens nya led som passerar över Torsburgen, Gotlands största fornborg. Detta är en fantastisk plats med en vidunderlig utsikt, och spännande scenerier. Torsburgen var också platsen för den stora skogsbranden 1992. Naturen har återhämtat sig men man ser fortfarande spåren efter elden nästan 30 år senare. Genom att de bägge lederna knyter samman bildas en loop som för vandraren tillbaka till Mullvalds.Vi hoppas att ni kommer att nyttja leden och uppskatta vår underbara natur.


Östkustleden Maj 2020. Texten uppdateras löpande.